Kdo bude hodnotit „superúředníka“? Ministr vnitra, navrhuje Chovanec

Služební hodnocení by měl mít v rukou ministr vnitra Milan Chovanec Foto: Facebook

Ačkoliv vládní koalice prosazovala zákon o státní službě s tvrzením, že chce odpolitizovat státní správu, postupně ze svého předsevzetí ubírala. A tak mj. místo samostatného Generálního ředitelství státní služby, jehož šéf by podléhal vládě či premiérovi, byl jako „superúředník“ ustanoven náměstek ministra vnitra pro státní službu.

Jeho služební hodnocení, které bude mít vliv na jeho kariéru či finanční odměny a potažmo i setrvání ve funkci, měla mít v rukou vláda. Podle dokumentů, které má Česká justice k dispozici, je opět vše trochu jinak: služební hodnocení „superúředníka“ se plánuje svěřit opět politikovi, ministrovi vnitra.

„Superúředník“, kterému se mezi úředníky neřekne jinak, než odvozeninou od křestního jména stávajícího náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého, tedy „superpepa“, měl být podle proklamací špiček vládní koalice na politicích co nejméně závislou funkcí. Výsledkem je, že nemá svůj vlastní úřad, formálně byl dosud náměstkem ministra vnitra a pokud vládou projde návrh Milana Chovance, bude jeho náměstkem i fakticky: „Náměstek ministra vnitra pro státní službu, jako státní zaměstnanec, podléhá v souladu s § 155 odst. 1 zákona o státní službě služebnímu hodnocení, které se provádí jednou ročně v prvním čtvrtletí kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok. Služební hodnocení za kalendářní rok 2015 se tedy provede v prvním čtvrtletí roku 2016. Podle § 156 odst. 6 zákona o státní službě provádí služební hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády. V bodě I. předkládaného usnesení vlády se navrhuje pověřit ministra vnitra provedením služebního hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu. Toto služební hodnocení ministr vnitra provede podle § 155 zákona o státní službě a podle nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance“, stojí ve zdůvodnění návrhu, který má podle informací České justice podporu i premiéra Bohuslava Sobotky.

A podle jakých kritérií bude „superúředník“ hodnocen? Z velké části se jedná o velmi subjektivní kritéria, což jen zvyšuje jeho závislost na vůli politika-ministra vnitra. Návrh, který má Česká justice k dispozici, stanovuje následující kritéria: Komunikace při jednání; schopnost týmové spolupráce; rozhodnost, schopnost a ochota nést odpovědnost; přesnost, pečlivost a smysl pro detail; zvládání obtížných situací a řešení konfliktů; schopnost vést a organizovat; organizování výkonu státní služby a zajištění kvality plněných úkolů; výběr řešení.

Bude proto zajímavé sledovat, pokud vláda ministrovi vnitra tuto kompetenci schválí, jak „superpepa“ obstojí před Milanem Chovancem třeba v otázce „komunikace při jednání“. Či jak bude první místopředseda ČSSD hodnotit „schopnost týmové spolupráce“ svého náměstka.

(epa)