ČAK: Svoboda projevu je neustále v ohrožení

Svoboda projevu není dodržována, a musí se vybojovávat i dnes. I proto je svoboda projevu tématem letošního Evropského dne advokátů, který připadá na 10. prosinec, Den lidských práv. Jak uvádí Česká advokátní komora, kvůli obraně práva na svobodu projevu jsou lidé po celé zeměkouli často napadáni, cenzurováni, zadržováni, stíháni, vězněni, nebo dokonce vražděni.

V mnoha případech se tyto perzekuce týkají i advokátů. „V tomto roce proto evropští advokáti vzdávají poctu Mezinárodnímu dni lidských práv tím, že v rámci Evropského dne advokátů připomínají význam svobody projevu,“ píše se v prohlášení ČAK.

Zde najdete několik příkladů základních textů na ochranu svobody slova pro všechny občany.

Evropský den advokátů (EDA) pravidelně připomíná ideje právního státu a advokátní profese chránící právo na spravedlnost. Snaží se tak upoutat pozornost k aktuálním problémům práva a zároveň vyzdvihnout a zdůraznit roli advokáta ve společnosti a jeho poslání při ochraně práv klienta. „České veřejnosti možná připadá důraz na lidská práva, ke kterým svoboda projevu nepochybně patří, zbytečný. Ale i u nás se v poslední době setkáváme s řadou restriktivních opatření státní moci“, říká předseda České advokátní komory Martin Vychopeň.

Na organizaci EDA se podílí především jednotlivé národní a regionální advokátní komory, v České republice se tak organizace ujala Česká advokátní komora (ČAK). Každoroční téma Evropského dne advokátů je voleno tak, aby odráželo aktuální právní problematiku.

Mementem jsou vraždy v Charlie Hebdo

Tématem loňského roku byla ochrana osobních údajů, hromadného sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti. Letošní téma svobody projevu bylo zvoleno na půdě Rady evropských advokátních komor (CCBE). „Česká advokátní komora chce upozornit především na důležitost tohoto tématu v období střetů svobod, kdy nejočividnějším střetem mezi svobodou projevu a právem nebýt urážen a diskriminován byly v letošním roce vraždy v pařížském Charlie Hebdo,“ vysvětluje předseda ČAK Martin Vychopeň.

Advokáti jsou v mnoha zemích perzekuováni za vyjadřování názoru na lidská práva či právní stát. Naposledy se tomu tak stalo, bohužel, v době zcela nedávné. 28. Listopadu 2015 byl v přímém přenosu během tiskové konference zavražděn advokát Tahir Elçi, předseda Advokátní komory Diyarbakir na jihovýchodě Turecka, který se zasazoval o ukončení střetů mezi tureckou armádou a Kurdskou stranou pracujících. „Je zcela nepřijatelné, aby advokáti byli za výkon své profese perzekvováni nebo dokonce vražděni,“ varuje před nebezpečnými trendy předseda ČAK Martin Vychopeň.

Česká advokátní komora 10. prosince 2015 pořádá v souvislosti s Evropským dnem advokátů i odborné kolokvium napříč právnickými profesemi. V Brně, sídle pobočky ČAK se bude diskutovat i o následujících tématech, která jsou v současné době velmi aktuální a zaslouží si naši pozornost. Jde především o svobodu projevu všech občanů, svobodu projevu advokátů a základní prameny týkající se svobody projevu.

Vraždy v pařížském satirickém časopise připomíná ve svém prohlášení i Maria Ślązak, předsedkyně CCBE. „V roce, v němž došlo k vražednému útoku na satirický časopis a v němž stovky tisíců uprchlíků před násilím na Středním východě proudí do Evropy za lepším životem, se svoboda projevu bez ohledu na vyznání, původ či rasu a právo tuto svobodu nárokovat a bránit zdají důležitější než kdy jindy.“

Podle předsedkyně organizace evropských advokátních komor jsou právě advokáti jedněmi ze strážců svobody slova, neboť chránící ty, kteří se sami nedokážou hájit nebo se nedokážou postavit něčemu, s čímž nesouhlasí. „I přesto jsou, i v roce 2015, občané – včetně advokátů – po celém světě odsuzováni, vězněni a napadáni za pouhé dovolávání se této svobody.

Z tohoto důvodu budou advokáti na Evropský den advokátů dne 10. prosince 2015 slavit Mezinárodní den lidských práv zaměřením na svobodu slova.“

Dušan Šrámek