Okresní soud Praha-západ vede nový předseda, Petr Franc

Petr Franc je soudcem od roku 1994. Nejprve soudil na trestním úseku u Okresního soudu v Berouně a od roku 1998 do roku 2009 pak na prvostupňovém trestním úseku Krajského soudu v Praze. Od roku 2009 dosud řídil Okresní soud v Kutné Hoře. Foto: Robert Malecký

Komise sestavená předsedkyní Krajského soudu v Praze JUDr. Ivanou Švehlovou vybrala ze tří uchazečů o funkci předsedy Okresního soudu Praha-západ jako nejvhodnějšího kandidáta dosavadního předsedu Okresního soudu v Kutné Hoře Mgr. Petra France. Do funkce byl uveden 5. listopadu. Dosud byl vedením soudu pověřen místopředseda soudu pro civilní úsek JUDr. Filip Havrda.

Výběrová komise byla složená ze zástupců Krajského soudu v Praze, okresního soudu v jeho obvodu, dále ze zástupce Okresního soudu Praha – západ a 1. náměstka ministryně spravedlnosti Roberta Pelikána.

Komise měla na výběr ze tří kandidátů. „Mgr. Petr Franc komisi přesvědčil jak dobrými organizačními schopnostmi, které již uplatnil při řízení Okresního soudu v Kutné Hoře, tak odbornými znalostmi. Věřím, že pod jeho vedením se podaří zlepšit výsledky Okresního soudu Praha-západ,“ shrnuje závěry komise předsedkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Ivana Švehlová. „Na místo předsedy Okresního soudu v Kutné Hoře bude vypsáno výběrové řízení,“ dodala.

Mgr. Petr Franc se stal po absolvování Právnické fakulty v Praze justičním čekatelem v Berouně. Soudcem je od roku 1994. Nejprve soudil na trestním úseku u Okresního soudu v Berouně a od roku 1998 do roku 2009 pak na prvostupňovém trestním úseku Krajského soudu v Praze. Od roku 2009 dosud řídil Okresní soud v Kutné Hoře. „Vážím si důvěry, kterou mi výběrová komise dala. Zda budou potřeba nějaké změny ve způsobu vedení soudu, případně jaké, musím zhodnotit až poté, co se ujmu funkce,“ řekl Petr Franc.

Okresní soud Praha-západ má 20 soudců a 61 zaměstnanců. Nápad v civilních věcech činil v loňském roce 4 254 věcí, obživlo 819 věcí a vyřízeno bylo 4 573. Opatrovnických věcí napadlo 1387, obživlo 2 a vyřízeno bylo 1 365. Trestní úsek za rok 2013 vyřešil 1 308 případů, přičemž jich napadlo 881 a obživlo 331.

-rm-